Израда елемената ребра (Rib)

Ребра су танкозидне структуре које се користе за ојачање компоненте како не би подлегла под повећаним оптерећењем. За израду елемента ребра користи се алат Rib с палете Features. При том се ребра праве коришћењем отворених профила. Процес израде елемента ребра одвија се у следећа четири корака.

Први корак Plane or Sketch Step, дефинише да ли се елемент ребра креира из скице или равни која је изабрана за цртање профила ребра. Ако сте цртали из скице, онда изаберите профил ребра и притисните иконицу Accept у ribbon bar-у.

Други корак Draw Profile Step, омогућава приступ командама за цртање профила ребра.

У трећем кораку Direction Step, треба да изаберете смер на коме ће елемент ребра бити креиран. Елемент ребра може бити креиран у правцу нормално на профил или паралелно са профилом. Ребро ће бити успешно креирано само ако сте изабрали страну у којој се профил ребра спаја са постојећим елементом.

rebro1     rebro2

У четвртом кораку Side Step, треба да изаберете страну на којој ће ребро бити креирано. Да креирате ребро које је симетрично у односу на раван у којој сте цртали профил ребра, померите курзор миша на профил ребра. У пољу Thickness упишите вредност за дебљину ребра.

На крају притисните иконицу Finish у ribbon barу, а затим и Cancel да изађете из команде.

На сликама су приказани смерови креирања елемента ребра.

испод равни                       изнад равни                      симетрично                модел где је додато ребро

rebro3

У трећем и четвртом кораку можете користити и следеће опције.

 • Extend Profile-Продужава геометрију профила да направи пресек са постојећом геометријом дела.
 • No Extend-Не продужава геометрију профила да направи пресек са постојећом геометријом дела.
 • Extend to Next-Продужава елемент ребра до следеће површине дела.

Finite Depth-Продужава елемент ребра до дубине чију вредност уписујете у пољу Depth.

Пример;

rebro4

Advertisements
од Горданa Гоца Објављено у Solid Edge

Приказивање цртежа

Алати за приказивање цртежа спадају у најважније алате сваког програма за моделирање делова. Они омогућавају да измените приказ цртежа тако што ћете га увеличати или померити.

1 – Zoom Area (увеличање  задате  области  тако  да  се  онај  део  цртежа  који  се налази у  изабраној области види у текућем прозору)

2 – Zoom (динамичко увеличање или умањење приказа цртежа)

3 – Fit (повећање  или  смањење  приказа  цртежа  како  би  се  сви елементи скице или коте видели  у   текућем приказу)

4- Pan (померате приказани део цртежа тако што повлачите цртеж мишем)

 

од Горданa Гоца Објављено у Solid Edge

Алати за цртање скице, димензионисање и подешавање елемената скице, палета Draw

1 – Select Tool (избор за селекцију)
2 – Line (цртање линије)
3 – Curve (цртање произвољне криве линије)
4 – Arc (цртање лука)
5 – Circle (цртање круга)
Ellipse (цртање елипсе)
6 – Rectangle (цртање правоугаоника)
7 – Fillet (креира заобљење између два елемента)
Chamfer (зарубљивање између два елемената)
8 – Offset (копирање на задато растојање)
9 – Fill (
10 – Smart Dimenzion (брзо котирање)
11 – Distance Between (удаљеност између)
Angle Between (угао између)
Coordinate Dimension (у односу на нулту коту)
–  Angular Coordinate Dimension (поларно котирање)
Symmetric Diameter (котирање пречника: потпуно или половично)
12 – Include (копира елементе са модела или скице на активну референтну раван)
13 – Construction (добијање конструкционих елемената)
14 – Trim (одсецање скицираних елемената)
15 – Trim Corner (одсецање или продужавање елемената тако да преостали елементи дају угао)
16 – Extend To Next (продужавање скицираних елемената)
17 – Split (дељење скицираних елемената)
18 – Move (премештање изабраних елемената)
Rotate (ротирање изабраних елемената)
Mirror (симетрично пресликавање изабраних елемената)
Scale (промена величине изабраних објеката)
Stretch (развлачење скицираних елеменат

За успешно креирање модела  слица мора да буде затворена.

За спајање крајева линија пазите да Вам се приказује индикатор везе Connect (Спој).
За стварање спојене везе можете употребити и следеће команде Connect (Spoj), Trim итд…а

Скицирани елементи или коте бришу се тако што се изаберу алатом Select Tool па притиснете тастер Delete на тастатури.

од Горданa Гоца Објављено у Solid Edge

Окружење за скицирање алатке Sketch с палете Feature

Када започнете нови документ дела налазите се у окружењу за моделирање делова. Али, пројектовање морате да почнете цртањем скице основног елемента у окружењу за скицирање. Окружење за скицирање покрећете помоћу алатке Sketch с палете Feature, а затим треба да изаберете раван на којој ће бити направљена скица. На екрану се привремено показују три равни Front plane (предња раван), Top plane (горња раван) и Right plane (десна раван). Када изаберете одговарајућу раван, она ће бити аутоматски постављена управно на правац погледа, па ћете лако моћи да нацртате скицу користећи алате за цртање скице.

Команда Sketch 

Задавањем ове команде добијамо простор за скицирање у коме треба користећи алате за цртање  направити скицу.

По завршетку креирања скице потребно је потврдити скицу, при чену нас програм враћа у почетно окружење за моделирање.

Ако су иконице команди велике са њиховим називом, што смањује радни простор, урадите следеће. Идите на Tools/Options, притисните картицу Helpers и дечекирајте опције Large buttons и Text on buttons. Затим притисните ОК.

Ако желите да промените боју позадине у бело идите на Tools/Options, притисните картицу Colours и код опције Background из падајуће листе изаберите White. Затим притисните ОК.  

од Горданa Гоца Објављено у Solid Edge

Solid Part окружењe за моделирање

     Притиском на Solid Part наћићете се у окружењу за моделирање делова 

 • Edge Bar (листа свих типских облика, скица и равни који који су коришћени при изради модела хронолошки приказани).
 • Ribbon Bar (уздужни приказ који омогућава да идете напред-назад док креирате модел, склоп или цртеж).
 • Menu bar (мени програма).
 • Main toolbar (креирање новог модела, отварање креираних модела, снимање, штампање,…,различити прикази модела).
 • Feature toolbar (палета алатки за креирање solid модела).
 • Surfacing toolbar (палета алатки за креирање површинских модела).
 • Prompt area (линија за читање порука).
 • Front plane (предња раван).
 • Top plane (горња раван).
 • Right plane (десна раван).

од Горданa Гоца Објављено у Solid Edge

Активирање и организација програма

Програм покрените на уобичајени начин Start/All Programs (или Programs)/Solid Edge V17/ Solid Edge, или дуплим кликом на иконицу Solid Edge са desktop-а.

     Прозор који се отвара  показује пет радних режима програма Solid Edge.

 • Solid Part (моделирање делова),
 • Sheet metal Part (моделирање делова од лима),
 • Weldment (моделирање заварених спојева),
 • Assembly (моделирање склопова),
 • Drawing (израда техничке документацијe)
од Горданa Гоца Објављено у Solid Edge